• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เคทีซีส่งภาษามือชวนน้องๆ โสตศึกษาลงพื้นที่เวิร์คช้อปเพาะเห็ดออร์แกนิค ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2

เคทีซีส่งภาษามือชวนน้องๆ โสตศึกษาลงพื้นที่เวิร์คช้อปเพาะเห็ดออร์แกนิค ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2

เมื่อเร็วๆ นี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำน้องๆ ที่บกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กว่า 50 คน ลงพื้นที่ร่วมเวิร์คช้อปภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2 ของโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 ที่ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี โดยน้องๆ ได้เรียนรู้การเพาะเห็ดออร์แกนิคแบบครบวงจร การแปรรูปอาหารจากเห็ด และเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ ในฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดตัวจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ก่อนจะไปฝึกปฎิบัติจริงในโรงเรือนเพาะเห็ดของโรงเรียนที่ เคทีซีสร้างให้เป็นห้องเรียนปฎิบัติการ

อ.ฐิติรัตน์ พ่วงโพธิ์ทอง เจ้าของฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง
Previous «
Next »