• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • KEX เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

KEX เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ประธานกรรมการ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ผู้นำด้านการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนในประเทศไทย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 48,720 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “KEX”

Previous «
Next »

Recent Posts