• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิไอวีแอลมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนในเขตพระนคร กรุงเทพฯ สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิไอวีแอลมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนในเขตพระนคร กรุงเทพฯ สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิไอวีแอล มอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง ซึ่งประกอบไปด้วย อาหารแห้ง ยารักษาโรค ของใช้อุปโภคบริโภค น้ำยาฆ่าเชื้อและหน้ากากผ้า ให้แก่ประชาชนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในชุมชนเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบากอันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางมูลนิธิไอวีแอล ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนและองค์กรการกุศลตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

Previous «
Next »

Recent Posts