• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อีซูซุ เชิญชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ส่วนลดสูงสุด 50% เพื่อลดฝุ่น

อีซูซุ เชิญชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ส่วนลดสูงสุด 50% เพื่อลดฝุ่น

กลุ่มอีซูซุร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการ “ดูแลรถเก่า..เพื่ออากาศสดใส” โดยนำรถอีซูซุที่มีอายุเกินกว่า 15 ปี เข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ* รับบริการตรวจเช็คฟรีกว่า 30 รายการสำหรับรถปิกอัพและรถนั่งอเนกประสงค์ และฟรีกว่า 50 รายการสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 50%**  สำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษทางอากาศ*** ทั้งนี้ กลุ่มอีซูซุพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบว่า ปัญหามลพิษทางอากาศส่วนหนึ่ง มาจากภาคการขนส่งที่ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานและขาดการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ดังนั้น โครงการ “ดูแลรถเก่า..เพื่ออากาศสดใส” จะเป็นการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง

ท่านเจ้าของรถอีซูซุที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website หรือ Line Official อีซูซุ หรือสามารถติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่เข้าร่วม โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ โดยโครงการ “ดูแลรถเก่า..เพื่ออากาศสดใส” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ

* เฉพาะศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เข้าร่วมโครงการ 80 แห่ง
** บริการตรวจเช็คฟรี 30 รายการสำหรับรถปิกอัพและรถนั่งอเนกประสงค์อีซูซุ
    บริการตรวจเช็คฟรี 50 รายการสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่อีซูซุ
*** 1) รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ 50%
รายการชิ้นส่วน
     1.ไส้กรองอากาศ
     2.ไส้กรองน้ำมันดีเซล
     3.ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

    2) รถยนต์ที่มีอายุ 15-19 ปี จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ 30%
รายการชิ้นส่วน
     1.ไส้กรองอากาศ
     2.ไส้กรองน้ำมันดีเซล
     3.ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

Previous «
Next »

Recent Posts