• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อินโดรามา เวนเจอร์ส ติดโผรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563 ต่อเนื่องปีที่ 6

อินโดรามา เวนเจอร์ส ติดโผรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563 ต่อเนื่องปีที่ 6

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รับโล่เกียรติคุณในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (ตั้งแต่ปี 2558-2563) โดยหุ้นยั่งยืนของไอวีแอลจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

Previous «
Next »