• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • IHG จับมือกับ Steps เปิดตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการในประเทศไทย ในฐานะเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก มุ่งหน้าสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม โดยเปิดตำแหน่งงานซึ่งรองรับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้

IHG จับมือกับ Steps เปิดตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการในประเทศไทย ในฐานะเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก มุ่งหน้าสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม โดยเปิดตำแหน่งงานซึ่งรองรับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้

IHG Hotels and Resorts หนึ่งในบริษัทด้านโรงแรมชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Steps องค์กรที่ให้การฝึกอาชีพและสนับสนุนการจ้างงานให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ (Neurodivergent people) ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงแรมของ IHG ทั้ง 5 แห่งในกรุงเทพฯ ในการรองรับตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป โดยโรงแรมที่เข้าร่วมจะมีการจัดโครงการที่หลากหลายมากมาย อันรวมไปถึง การให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมในการมาทำงาน การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มการมีส่วนร่วม การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานผู้พิการ และการจัดตั้งระบบการจ้างงานที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

โดยภายหลังจากมีการปรับใช้ใน 5 โรงแรมดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้จะมีการขยายไปยังโรงแรมอื่นๆในเครือของ IHG ทั่วประเทศ นอกจากนี้ Neurodiversity at Work Research Centre (NWRC)  ยังจะนำผลตอบรับของโครงการไปใช้อ้างอิงในการวิจัยสำหรับธุรกิจที่ต้องการเปิดรับคนทุกกลุ่มในการเข้าร่วมองค์กรอีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเติบโตก้าวสำคัญ ไปบนเส้นทาง ‘Great DE&I Conversation’ ของ IHG โดยพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมในพื้นที่นั้นๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมถึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้พิการในสังคมการทำงาน พร้อมการโอบล้อมซึ่งความแตกต่างระหว่างกัน

คุณราจิต สุขุมารัน กรรมการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี ไอเอชจี กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของเราคือ การเปิดรับตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ ในโรงแรมในเครือของ IHG ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีโรงแรมของเราถึง 70% ที่ทำสำเร็จแล้ว และด้วยความร่วมมือกับ Steps จะทำให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ในการมอบโอกาสที่เท่าเทียมและมีความหมายให้กับทุกคน เพื่อสร้างสังคมที่เข้าใจกันได้อย่างแท้จริง

“การสร้างสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลาย เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ อันเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดัน True Hospitality for Good เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ วัน ความร่วมมือในครั้งนี้ รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง Journey to Tomorrow 2030 อันรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนกว่า 30 ล้านคน”

Steps มุ่งมั่นในการสร้างโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านระบบการศึกษา การจัดทำโมเดลธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และการพัฒนาศักยภาพให้พนักงาน ซึ่งความร่วมมือต่างๆ ของ Steps นำไปสู่การจ้างงานของผู้ที่สำเร็จการศึกษา และการท้าทายแนวคิดเกี่ยวกับผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม (inclusive workplace) มากยิ่งขึ้น

แม็กซ์ ซิมป์สัน CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง STEPS กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ IHG Hotels & Resorts ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม (inclusive community) ไปทั่วประเทศ”

“ที่ Steps เรามีเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ ให้ได้รับโอกาส ได้รับการรับฟัง ความเคารพ และมีสิทธิมีเสียงในสังคม โดยมีเพียงหนึ่งในสี่ของผู้พิการที่อยู่ในวัยทำงานที่ได้รับการจ้างงาน และยิ่งมีสัดส่วนที่น้อยยิ่งกว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางการรับรู้ ซึ่งเราต้องการเพิ่มอัตราส่วนดังกล่าวให้สูงขึ้น โดยใช้ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่สำคัญ อย่างเช่นความร่วมมือกับ IHG ในครั้งนี้” 

ประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญของ IHG โดยปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดแล้วถึง 30 แห่ง และอีก 35 แห่งที่กำลังอยู่ระหว่างแผนดำเนินการ และมีโรงแรมในเครือมากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก ในกว่า 100 ประเทศ และมีพนักงานจากหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา ความสามารถ และภูมิลำเนา กว่า 345,000 คน ซึ่ง IHG ให้ความใส่ใจถึงความเป็นอยู่ของคนในสังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ผ่านแผนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบอย่าง Journey To Tomorrow ระยะเวลา 10 ปี ที่สอดรับกับ United Nations’ 17 Sustainable Development Goals ซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ทุกคนสามารถเติบโตได้

Previous «
Next »