• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand 2021 ต่อเนื่อง 10 ปีซ้อน

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand 2021 ต่อเนื่อง 10 ปีซ้อน

มนสิชา สังข์สุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล No.1 Brand Thailand ในฐานะที่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับรางวัล No.1 Brand Thailand ก่อตั้งขึ้นโดยนิตยสาร Marketeer เพื่อสะท้อนความสำเร็จของแบรนด์ยอดนิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ ของเมืองไทย โดยอ้างอิงผลสำรวจจาก Kadence International (Thailand) และ Marketing Move เกี่ยวกับความนิยมในสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ของผู้บริโภค โดยการเก็บข้อมูลประชากรทั่วประเทศด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ Stratified Sampling โดยอาศัยข้อมูลค่า GPP (Gross provincial product) จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาเป็นตัวกรองในการคัดเลือกตัวอย่าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรจำนวน 4,000 ชุด (ประมาณเชิงสถิติสามารถให้ข้อมูลครอบคลุม 45 ล้านคน) โดยกำหนดให้เป็นการสอบถามแบบเผชิญหน้ากับกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง อายุ 12-59 ปี จากพื้นที่ทั่วประเทศ 5 ภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

#No1BrandThailand #WhatStopsYou #มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุด#รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

Previous «
Next »

Recent Posts