• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ระดับ Silver

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ระดับ Silver

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการระดับโลก ได้รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากเวทีรางวัล AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award ที่ประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่สาม และเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลระดับ Silver โดยรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงการสนับสนุนช่วยเหลือของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ในการนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของเด็ก ๆ ผ่านมูลนิธิ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น (Herbalife Nutrition Foundation: HNF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สำหรับประเทศไทย เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิเด็กในจังหวัดนครปฐม มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในกรุงเทพฯ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าถึงโภชนาการที่ดีและได้รับความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง

รางวัล AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่องค์กรที่มีนโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งสะท้อนเป้าหมายระยะยาว และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสมและช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน โดยรางวัลระดับ Silver จะมอบให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ACE Awards ติดต่อกันสามปีซ้อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.Herbalife.co.th หรือ Facebook: Herbalife Nutrition หรือติดต่อ 02-660-1600

Previous «
Next »

Recent Posts