• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลือก เอช เซม รถชมวิวไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลือก เอช เซม รถชมวิวไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลือก เอช เซม รถชมวิวไฟฟ้าขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในโครงการรถรางไฟฟ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ UBU Tram เพื่อลดการใช้น้ำมัน และมลพิษทางอากาศ เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

Previous «
Next »

Recent Posts