• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอช เซม มอเตอร์ รับรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020

เอช เซม มอเตอร์ รับรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (ขวามือ) เข้ารับรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020 และเกียรติบัตรการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ซ้ายมือ) เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Previous «
Next »

Recent Posts