• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • GetLinks จัดแข่งขัน Thailand’s < TopCoder/ > competition_

GetLinks จัดแข่งขัน Thailand’s < TopCoder/ > competition_

จากซ้ายไปขวา: Djoann Fal เจ้าหน้าที่กลยุทธ์กลุ่มบริษัท GetLinks, ธีระภัทร ชินธนากิต รองชนะเลิศอันดับ 2, ศิลา ทรงพลโรจนกุล ผู้ชนะ,ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ภูมิพักต์ จึงภักดี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง, พิชญ ศรีฟ้า CTO บริษัท GetLinks และ นรีภัสร์ ลพานุกรม ผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัท GetLinks

GetLinks, แพลตฟอร์มจัดหางานสำหรับผู้มีความสามารถทางด้านดิจิทัลและไอทีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะจากโครงการ Thailand’s Top Coder Competition การแข่งขันออนไลน์ระยะยาวกว่า 2 สัปดาห์ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักพัฒนาที่มีทักษะสูงที่สุดของประเทศไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-29 พฤศจิกายน 2020 โดยผู้เข้าร่วมต้องทำแบบทดสอบ 45 นาทีเพื่อแสดงทักษะการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม เป้าหมายหลักของการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้จำกัด อยู่แค่ที่การค้นหาโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุด แต่ยังสนับสนุน บริษัทต่างๆ ในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในขณะที่มอบโอกาสให้กับนักศึกษาและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ซึ่งผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่งและอันดับสอง และ 5,000 บาทสำหรับรางวัลชมเชย การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Sunday Ins, True Digital Group, Krungsri Finnovate และ Ideal Approach Co., Ltd.

Previous «
Next »

Recent Posts