Tuesday, March 5, 2024
spot_img
HomeNewsFunding Societies เดินหน้าให้ความรู้ เงินทุนทางเลือกเพื่อธุรกิจ “สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า” อาวุธทรงพลัง ปั้น SME ไทยโตไวแบบก้าวกระโดด ด้วยแหล่งเงินทุนเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ

Funding Societies เดินหน้าให้ความรู้ เงินทุนทางเลือกเพื่อธุรกิจ “สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า” อาวุธทรงพลัง ปั้น SME ไทยโตไวแบบก้าวกระโดด ด้วยแหล่งเงินทุนเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ

Funding Societies แพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความมุ่งมั่นแก้ปัญหาช่องว่างทางการเงินให้ SME ในภูมิภาค ด้วยการจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับ SME ไทย ผ่านรูปแบบเงินทุนที่ได้รับการปรับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SME ไทยได้อย่างตรงจุด ด้วยบริการเงินทุนทางเลือกเพื่อธุรกิจผ่านสินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า (Invoice Financing)  ใช้ใบแจ้งหนี้เป็น “ใบเบิกทาง” เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ช่วยปลดล็อกเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการระหว่างรอรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า ตอกย้ำบทบาทสำคัญของ Funding Societies พร้อมเป็นที่ปรึกษาเดินเคียงข้าง SME ไทย สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเงินทุนง่ายและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล เปรียบเป็น “ลมใต้ปีก” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาค

นาย ชัชกร พฤกษานานนท์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Funding Societies ประเทศไทย เปิดเผยว่า ถึงแม้ศักยภาพ SME ไทยจะมีโอกาสเติบโตสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นได้ ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดการณ์ปี 2567 GDP SME โต 4-5%1 สะท้อนถึงการฟื้นตัวทิศทางบวกมากขึ้น แต่ SME ไทยก็ยังประสบกับอุปสรรคหลายด้าน รวมทั้งความพร้อมในองค์ความรู้ต่างๆ เช่น นวัตกรรมการผลิตและการตลาด

และที่สำคัญไปกว่านั้น คือ การเงินเพื่อ SME โดยเฉพาะเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการไทยกว่า 30% มองว่าตนเองยังขาดความรู้ทางด้านการเงินที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ หรือเงินทุนเพื่อธุรกิจ และยังพบว่า ผู้ประกอบการ SME ไทยมักประสบปัญหาสภาพคล่องจากการให้เครดิตเทอมกับลูกค้า ส่งผลให้บางรายอาจต้องไปใช้บริการแหล่งเงินกู้อย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น เงินกู้นอกระบบ หรือใช้บัตรเครดิตกดเงินสดนำมาใช้จ่ายต่อยอดการผลิตสินค้า หรือลงทุนในบริษัท ซึ่งแหล่งเงินทุนเหล่านี้มีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูง 

“จุดอ่อนของ SME ไทยในเรื่องเงินทุนต้องได้รับการเติมเต็ม และเร่งอุดช่องว่างของระยะเวลาการรอการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการตามเครดิตเทอมจากลูกค้าโดยเร็ว เพื่อให้ SME  ไปได้ไกลกว่าและเร่งสปีดธุรกิจได้เร็วขึ้น โดยไม่มีเรื่องการเงินมาฉุดรั้ง ซึ่งภารกิจของ Funding Societies มุ่งสร้างสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แข็งแกร่ง ด้วยการสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าเงินทุนได้ผ่าน SME financing ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินให้ SME ในภูมิภาค ผ่านบริการเงินทุนทางเลือกเพื่อธุรกิจ สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า (Invoice Financing)  ในรูปแบบ B2B แหล่งเงินทุนระยะสั้นที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และมี ดอกเบี้ยที่เป็นมิตร ซึ่งนับเป็นอาวุธทรงพลังในเรื่องแหล่งทุนให้กับ SME  เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับภูมิภาค” นาย ชัชกร กล่าวและอธิบายเพิ่มเติมว่า

สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า (Invoice Financing) จาก Funding Societies ได้พัฒนามาเพื่อ SME ไทย ด้วยกระบวนการประมวลแบบดิจิทัลโดยไม่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นบริการเงินทุนธุรกิจ SME ในรูปแบบสินเชื่อที่ธุรกิจสามารถนำใบแจ้งหนี้เป็นหลักประกันในการเบิกเงินสดล่วงหน้าได้ โดย SME สามารถมายื่นเรื่องขอสินเชื่อล่วงหน้าจากใบแจ้งหนี้ได้ที่ Funding Societies เมื่อ SME มีใบแจ้งหนี้ที่ตรงตามเกณฑ์   

โดยขั้นตอนการรับบริการ Invoice Financing บริษัท SME สามารถใช้เอกสารใบแจ้งหนี้พร้อมเครดิตเทอม 30-120 วัน ที่ทำไว้กับคู่ค้ารายใดๆ ครอบคลุมทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ภายหลังการส่งมอบสินค้าให้กันแล้ว มายื่นกู้เพื่อรับเงินสดทันที ซึ่งสามารถรับวงเงินได้ถึง 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ เพื่อนำไปเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนงานใหม่ๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ คู่ค้าของ SME รายนั้นๆ จะชำระเงินโดยตรงกับผู้ให้กู้เอง จากนั้นผู้ให้กู้จะหักดอกเบี้ยและเงินต้นและคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับบริษัท SME หรือในอีกรูปแบบหนึ่งบริษัท SME สามารถนำเงินมาคืนแก่ผู้ให้กู้ได้เช่นกัน ถือเป็นการสร้าง Financial Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบ

นาย ชัชกร กล่าวว่า SME จะได้รับประโยชน์ทางตรงในการเพิ่มกระแสเงินสดอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการใช้ Invoice Financing จะช่วยให้ SME ได้รับเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีลูกหนี้ จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าชำระเงิน สามารถใช้โอกาสนี้นำไปวางแผนเติมเต็มงบการเงิน การลงทุน และขยายธุรกิจได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความกังวลจากการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันแบบดั้งเดิม และเพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบายกว่าสำหรับ SME รายใหม่ ซึ่งยังไม่มีประวัติการกู้ยืม หรือไม่มีความพร้อมทางประวัติทางการเงินที่จำเป็นต้องขอใช้สินเชื่อที่ธนาคาร  หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  รวมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากเงินกู้นอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงเกินไป หรือเงินสินเชื่อที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การถอนเงินจากบัตรเครดิตมาเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ ทำให้ธุรกิจต้องสะดุดหรือเติบโตไม่ได้ดีเท่าที่ควร

“Invoice Financing นอกจากจะสร้างโอกาสที่ดีให้กับ SME ไทยได้เข้าถึงแหล่งทุน พร้อมที่จะก้าวเป็น Smart SME เต็มตัวแล้ว ยังถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า Funding Societies พร้อมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเดินเคียงข้าง SME ไทย ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ค้า และคอนแทรคเตอร์ ทุกช่วงจรการพัฒนาธุรกิจ อย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ไทยอย่างแท้จริง” นาย ชัชกร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ Funding Societies ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยให้บริการสินเชื่อกว่า 1.2 แสนล้านบาท (3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมเป็นธุรกรรมมากกว่า 5 ล้านครั้งให้กับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME) ทั่วทั้งภูมิภาค โดยบริษัทได้ให้เงินทุนแก่ SME กว่า 100,000 รายใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย  และยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุน SME ทั้ง 5 ตลาดในภูมิภาคที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย

ร่วมค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ SME ที่มีส่วนช่วยสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่ง ได้ที่ https://fundingsocieties.co.th/sme-loans

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular