• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟูจิฟิล์มไม่หยุดยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม โซลูชั่นใหม่ ๆ ภายใต้แคมเปญ Never Stop และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น

ฟูจิฟิล์มไม่หยุดยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม โซลูชั่นใหม่ ๆ ภายใต้แคมเปญ Never Stop และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ฟูจิฟิล์ม ประสบกับปัญหาตลาดฟิล์มถ่ายภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทลดลงเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ฟูจิฟิล์ม เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกจึงดำเนินงานปฏิรูปองค์กรใหม่ ด้วยความพยายามและมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม และโซลูชั่นใหม่ ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนของธุรกิจ ในโลกยุคดิจิทัล โดยบริษัทได้ขยายธุรกิจที่มีความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีโอกาสเติบโตในอนาคต ปัจจุบันเราดําเนินธุรกิจมุ่นเน้นไปที่ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ Healthcare and Medical ซึ่งครอบคลุมถึง เครื่องมือทางการแพทย์ในการป้องกัน วินิจฉัยโรค และการรักษาโรค และยังมีกลุ่มธุรกิจอื่น คือ กลุ่มของ Document Solutions และธุรกิจสิ่งพิมพ์กราฟฟิก เครื่องพิมพ์ดิจิทัลบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ควบรวมกับบริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพดิจิทัลและเลนส์ระดับมืออาชีพ, กล้อง instax และธุรกิจการพิมพ์ภาพ อีกด้วย ด้วยทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นของฟูจิฟิล์ม ซึ่งครอบคลุมทุกสาขา เมื่อผนวกกับเทคโนโลยี AI และ IoT ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีเยี่ยม รวมถึงเร่งการเติบโตต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างความแตกต่างในการสร้างโซลูชั่น ที่จะมีส่วนช่วยเหลือเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

โดยเฉพาะธุรกิจดูแลสุขภาพทางการแพทย์ Healthcare and Medical ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสําคัญ ฟูจิฟิล์มยังคงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อวงการแพทย์ พร้อมกับการสร้างการจดจำของคนทั่วไปในฐานะผู้นำทางการคิดค้นนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบวงจร เราได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูงกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยง่ายขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ลดภาระและความเสี่ยงของแพทย์ โดยมุ่งเน้นใน 2 ส่วน คือ ด้านสารสนเทศ (Healthcare) และด้านอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Equipment) โดยทางฟูจิฟิล์มนำเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาโรค ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้วินิจฉัยอย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น

ปัจจุบันฟูจิฟิล์มผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ มากมาย เช่น เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ หรือ Portable Digital X-Ray FDR Nano, กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร Endoscopy, เครื่องอัลตราซาวนด์ Sonosite, เครื่องตรวจเต้านม Mammography, ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ PACS-Picture Archiving and Communication System ระบบการส่งรับ จัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) ในรูปแบบดิจิตอล ภายใต้เครื่องหมายการค้า Synapse

และในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ที่ทวีความรุนแรง และเป็นที่น่ากังวลอย่างมาก ต่อการรักษาของผู้ป่วย โรงพยาบาลต่าง ๆ ให้ความสนใจกับเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล (Portable X-Ray FDR Nano) ที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ AI Technology หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น เมื่อเครื่องตรวจเจอสิ่งผิดปกติระบบ AI จะ detect แล้วแสดงผลผ่านจอมอนิเตอร์ ทางทีมแพทย์ก็จะสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ทันที และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก ยิ่งทำให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจ ซึ่งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาการทำงานของแพทย์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้แนวคิด Never Stop เพื่อช่วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ฟูจิฟิล์มยังรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ Contribution Society ซึ่งถือเป็นนโยบายหลัก ที่ฟูจิฟิล์มจะให้กับสังคม ไม่ว่าสถานการณ์โควิด 19 จะหนักแค่ไหน หรือความต้องการเครื่องมือการแพทย์จะสูงมากเพียงใด ฟูจิฟิล์มจะให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์และส่งทีมงานของฟูจิฟิล์มลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน้างานอย่างเต็มที่ มันคือหน้าที่และบทบาทสำคัญของฟูจิฟล์มที่ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้น

Previous «
Next »

Recent Posts