• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟอร์ด ส่ง เรนเจอร์ และ เอเวอเรสต์ ลงปฎิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันจักรยานรายการ ‘ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ฟอร์ด ส่ง เรนเจอร์ และ เอเวอเรสต์ ลงปฎิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันจักรยานรายการ ‘ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายกมล ธีรมงคลรัศมี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ตลาดอาเซียน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ฟอร์ดสนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ‘ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ฟอร์ดร่วมสนับสนุนรถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์ ให้แก่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับใช้ปฎิบัติหน้าที่สนับสนุนคณะทำงานรวมถึงทัพนักกีฬาในการเดินทางร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ‘ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021’ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2564 ในเส้นทางจังหวัดสงขลา-สตูล-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง และปัตตานี รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 1,275 กิโลเมตร

ฟอร์ดได้มีโอกาสร่วมส่งเสริมและสนับสนุนวงการกีฬาไทยในการแข่งขันจักรยานรายการสำคัญของประเทศอย่าง ‘ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งการแข่งขันรายการนี้นอกจากจะเป็นการช่วยพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดพื้นที่การแข่งขัน

พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายก สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และนายกมล ธีรมงคลรัศมี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ตลาดอาเซียน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

รถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ และรถยนต์เอนกประสงค์ขนาดกลาง ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ที่ฟอร์ดได้สนับสนุนจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะทำงานรวมถึงทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในการปฎิบัติหน้าที่ในการแข่งขันรายการนี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยสมรรถนะอันโดดเด่นและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีอัจริยะ สามารถตอบโจทย์การใช้งานและรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการขับขี่ทางไกล ซึ่งในปีนี้การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ‘ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021’ จะอยู่ในเส้นทางจังหวัดสงขลา-สตูล-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง และปัตตานี ซึ่งเป็นเส้นทางการแข่งขันที่มีทัศนียภาพสวยงามและมีความท้าทายในการเดินทาง

โดยในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม นายกมล ธีรมงคลรัศมี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ตลาดอาเซียน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Previous «
Next »