• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟอร์ดร่วมกิจกรรมลูกค้าฟอร์ด เรนเจอร์ เร็พเตอร์ ส่งมอบความช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดระยอง สานต่อนิยามการใช้ชีวิตแบบ Live The Ranger Life

ฟอร์ดร่วมกิจกรรมลูกค้าฟอร์ด เรนเจอร์ เร็พเตอร์ ส่งมอบความช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดระยอง สานต่อนิยามการใช้ชีวิตแบบ Live The Ranger Life

ฟอร์ดร่วมกิจกรรมกับลูกค้าเจ้าของรถฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ ส่งมอบความช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองในจังหวัดระยอง

ฟอร์ด ประเทศไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม Ford Raptor Burapha ในกิจกรรมส่งมอบความช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ในอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งมีนักเรียน 197 คน และมีบุคลากรทางการศึกษา รวม 16 คน โดยครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์สื่อการสอนที่จำเป็น โดยมี นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน และนางสาวนิดา ชัชวรัตน์ ผู้จัดการแบรนด์รถกระบะ ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมเดินทางไปกับคาราวานฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ กว่า 30 ครอบครัว เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างฟอร์ดและกลุ่มลูกค้าในกิจกรรมที่สะท้อนคุณค่าการใช้ชีวิตตามนิยามการใช้ชีวิตแบบ Live The Ranger Life กับการพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนหรือชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นตัวตนที่ชัดมากของเจ้าของรถฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์

ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เป็นรถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงที่ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ด้วยศักยภาพและสมรรถนะการขับขี่ที่โดดเด่นตาม DNA ของฟอร์ด เพอร์ฟอร์แมนซ์ สามารถรองรับทุกการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ จึงเป็นรถคู่ใจให้ผู้ขับขี่สามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไปอีกขั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายและความหมายของการใช้ชีวิต

คาราวานลูกค้าฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ กว่า 30 ครอบครัว ออกเดินทางไปส่งมอบความช่วยเหลือให้โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองในจังหวัดระยอง

นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียนร่วมกับครอบครัวลูกค้าฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ในอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

Previous «
Next »

Recent Posts