• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แฟลช เอ็กซ์เพรส ออกแบบโปรแกรม Flash Management System รองรับการให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center และ Flash Application

แฟลช เอ็กซ์เพรส ออกแบบโปรแกรม Flash Management System รองรับการให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center และ Flash Application

แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดตัว Flash Management System ระบบสนับสนุนการทำงานของ Flash Express Call Center ด้วยการคิดค้นเทคโนโลยีเฉพาะให้มีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และ ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ รองรับปริมาณความต้องการจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาได้มากยิ่งขึ้น

นางสาวรวมพร บุญทนาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ของแฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทย ขนส่งเอกชนไทยรายแรกที่ก้าวสู่ยูนิคอร์นระดับสากล กล่าวว่า Flash Management System หรือ MS (ระบบจัดการบริหารงานภายในองค์กรแบบครบวงจร) – เป็นเทคโนโลยีด้าน IT ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำมาใช้กันอย่างทั่วถึงในองค์กรของแฟลช เอ็กซ์เพรส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนงานของ Call center โดยได้พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตลอดจนตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เช่น รายละเอียดพัสดุ, การใช้ข้อมูลเบอร์โทร เพื่อตรวจสอบสถานะพัสดุแทนหมายเลขพัสดุที่มีความยาวและยากต่อการจดจำ, ระยะเวลาการรับเงิน COD, พื้นที่และเบอร์ติดต่อที่ให้บริการ, การตรวจสอบสถานะของงานเคลมพัสดุ รวมถึงข้อมูลบริการเสริมต่างๆ เช่นค่าคุ้มครองพัสดุตีกลับ ,ค่าคุ้มครองพัสดุเพิ่มเติม, ค่าคุ้มครองบริการ speed และอื่นๆ อีกมากมาย

“สิ่งสำคัญที่ทำให้แฟลช เล็งเห็นประโยชน์ในการใช้งานระบบ MS เพื่อสนับสนุนงานด้าน Call center ด้วยพบว่าอัตราการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการนำ MS มาใช้ โดยความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 97% จาก 46% ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงความสามารถในการติดตามและจัดการปัญหาให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 61 % ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 90% จากเดิม 85% อีกทั้ง MS ยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการเชื่อมข้อมูลการติดต่อระหว่างพนักงานในองค์กรแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีม call center , เจ้าหน้าที่ส่งพัสดุ เจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า บัญชีและการเงิน ทำให้สามารถส่งข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเติบโตของธุรกิจ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด”

ทั้งนี้ ระบบ MS ยังสามารถบันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า โดยแบ่งเรื่องการติดต่อของลูกค้าออกเป็นหมวดหมู่การติดต่ออย่างชัดเจน รวมถึงการส่งงานประสานต่อในส่วนงานต่าง ๆ ผ่านระบบบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องสร้างหรือพิมพ์ข้อมูลใหม่ ตลอดจนมีฟังก์ชั่นเพื่อแยกประเภทปัญหาของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการ ของ Flash express ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้นำข้อมูลใน MS เชื่อมต่อกับ Flash Express Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบพัสดุ ยื่น Claim สินค้า แก้ไขข้อมูลต่างๆ ตลอดจนแจ้งปัญหาการใช้บริการด้วยตนเอง เพื่อช่วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และในอนาคตเราจะสามารถพัฒนาระบบ และนำ AI เข้ามาใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ” นางสาวรวมพร กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer Service สามารถติดต่อได้ทั้งช่องทางอีเมล allcs@flashexpress.com หรือ โทร 1436, 02-168-2111 (ทุกวัน เวลา 08:00-20:00น.)

Previous «
Next »