• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ETC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ETC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ETC”

Previous «
Next »