• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสโซ่ ร่วมสนับสนุนและต่อยอดผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชุมชน

เอสโซ่ ร่วมสนับสนุนและต่อยอดผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชุมชน

เอสโซ่ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฯ และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดกิจกรรมขยายผลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสู่ชุมชน เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 6 แถวยืนจากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ” สำหรับชุมชนบ้านคลองหัวคู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานที่ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 โดยมี ดร.วิชัย ชื่นชาติ (แถวยืนที่ 5 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี และ คุณเรไร สุดหา (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านคลองหัวคู้ มาร่วมในกิจกรรมด้วย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันคัดเลือก 4 โครงงานจากทั้งหมด 40 โครงงานในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ที่น่าสนใจสำหรับนำไปขยายผลสู่ภาคปฏิบัติกับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย

  • โครงงานระดับ ปวส. ได้แก่ โครงงานการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่และยางพารา ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี กับ โครงงานการศึกษาและ พัฒนาอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการขึ้นรูปเส้นใยกล้วยเป็นภาชนะใส่อาหาร ให้มีคุณภาพในการกันน้ำของ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

  • โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกระดับ ปวช. ได้แก่ โครงงานการศึกษาอาหารของกิ้งกือที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณและการขับมูลของกิ้งกือของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปทำปุ๋ยการเกษตร กับ โครงงานฟิล์มเคลือบแผลจากเพคตินและแกนปลาหมึกกล้วยของวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อใช้ในการป้องกันน้ำเข้าแผล

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น และมีการคัดเลือกโครงงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างดี และส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

Previous «
Next »