• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • EA เซ็นสัญญา MG พัฒนาเครือข่ายการชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทย

EA เซ็นสัญญา MG พัฒนาเครือข่ายการชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทย

นายสมโภชน์ อาหุนัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) และนายจาง ไห่โป (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสร่วมลงนามสัญญาบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาเครือข่ายการชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือระหว่างกันกับ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ตั้งแต่จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การบำรุงรักษา การออกแบบการติดตั้ง ตลอดจนการบริหารจัดการต่างๆ โดยสามารถรองรับการใช้งานให้กับรถยนต์ของลูกค้า MG ได้ ผ่านทาง i-Smart function ซึ่งเป็นการผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อเดินหน้าผลักดัน “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” สู่ทางเลือกใหม่ในการยกระดับคุณภาพชีวิต จัดขึ้นในงานสัมมนา “EVolution of Automotive” ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts