• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • DOHOME เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

DOHOME เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการ บมจ. ดูโฮม ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. ดูโฮม หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO กว่า 14,400 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DOHOME”

Previous «
Next »