• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • DHOUSE เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

DHOUSE เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย ไชยยุทธ เลิศรุ้งพร ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีเฮ้าส์พัฒนา ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ดีเฮ้าส์พัฒนา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายใน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 504 ล้านบาทในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DHOUSE”

Previous «
Next »

Recent Posts