• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • CPF มอบไข่ไก่ ศอ.บต.3 จังหวัดชายแดนใต้ สู้ภัยโควิด

CPF มอบไข่ไก่ ศอ.บต.3 จังหวัดชายแดนใต้ สู้ภัยโควิด

นายสุรพล ประมงค์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกันมอบไข่ไก่ 4,000 ฟอง ให้แก่ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Previous «
Next »