• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เริ่มให้บริการเที่ยวบินขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นี้

สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เริ่มให้บริการเที่ยวบินขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นี้

สืบเนื่องจากการได้รับอนุญาตให้บริการเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิคจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ขาเข้าเพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป

สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค พร้อมให้บริการเที่ยวบินจากฮ่องกงเข้าสู่กรุงเทพฯ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และมีเที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อเที่ยวบินที่ฮ่องกงเพื่อเดินทางไปและกลับจาก 25 จุดหมายปลายทาง ทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://www.cathaypacific.com/cx/en_TH/flying-with-us/cathaycare/where-we-fly-now.html

ตารางเที่ยวบินสำหรับกรุงเทพฯ

เดือน

วัน

ออกเดินทางจาก

จุดหมายปลายทาง

ตารางเที่ยวบิน

ออกเดินทาง

เดินทางกลับ

ตุลาคม

อาทิตย์ / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ฮ่องกง

กรุงเทพฯ

CX653

12.00

14.00

กรุงเทพฯ

ฮ่องกง

CX654

15.00

19.00

พฤศจิกายน / ธันวาคม

อาทิตย์ / พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์

ฮ่องกง

กรุงเทพฯ

CX653

12.00

14.05

กรุงเทพฯ

ฮ่องกง

CX654

15.05

18.55

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบุคคลยกเว้น 11 ประเภทจากประกาศของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงใบรับรองสุขภาพ ‘Fit to Fly’ และใบรับรองแพทย์ พร้อมผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ระบุว่าไม่พบเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

นอกจากนี้ผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสาร Certificate of Entry (COE) ขณะเช็คอิน ขณะผ่านด่นตรวจคนเข้าเมืองและด่านของหน่วยงานด้านสุขภาพเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการกักกันโรคในประเทศไทย 14 วัน ผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดจะต้องยืนยันได้ว่าตนเองมีสถานที่กักตัวที่สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) หรือโรงแรมที่ผู้โดยสารชำระเงินด้วยตนเองตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง สำหรับรายชื่อโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติเป็นสถานที่การกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) กรุณาดูรายละเอียดที่ hsscovid.com

สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อกำหนดล่าสุดในการเดินทางของประเทศไทยที่ https://www.cathaypacific.com/cx/th_TH/covid-19/worldwide-travel-restrictions.html หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานไทย อาทิ Civil Aviation Authority of Thailand ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ สามารถทำการจองได้ที่ www.cathaypacific.com หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค ในประเทศไทยที่ +66 2 7873366 กด 1 หรือ อีเมล bkkfare@cathaypacific.com. สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่กลับประเทศไทย โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค ในประเทศไทยโดยตรง

บินสบาย ไร้กังวล

จองเที่ยวบินกับคาเธ่ย์ แปซิฟิคได้ด้วยความมั่นใจเพราะผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในหนึ่งปีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ข้อเสนอนี้สำหรับบัตรโดยสารที่ออกใหม่ทุกใบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Cathay Care

คาเธ่ย์ แปซิฟิคยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อ ดูแลทุกขั้นตอนการเดินทางของผู้โดยสาร ตั้งแต่เช็คอินไปจนถึงขึ้นเครื่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ มั่นใจไร้กังวล

คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Previous «
Next »

Recent Posts