Category: Trevel Trip

เกาะตาชัย น้ำทะเลสีใส หาดทรายสีขาว ที่ใครๆ ก็อยากไปสัมผัส

     เช้าของวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พวกเราได้มีนัดไว้กับ Love Andaman ว่าจะไปเที่ยวที่เกาะตาชัย ครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณสตังค์เจ้าของ Love Andaman ซึ่งเป็นบริษัทที่พานักท่องเที่ยวนั่งเรือข้ามไปเที่ยวยังเกาะตาชัย มันจึงเป็นความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งของเรา
Page 5 of 5«12345