• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟิล์มกรองแสงคาร์ดินอล CARDINAL FILM ผุด “โครงการฟิล์มคาร์ดินอล#ไทยช่วยไทย#คุณรอดเรารอด”ส่งมอบหน้ากากผ้าให้ลูกค้าตัวแทนร้านค้า-ดีลเลอร์และโรงพยาบาล ทั่วประเทศ

ฟิล์มกรองแสงคาร์ดินอล CARDINAL FILM ผุด “โครงการฟิล์มคาร์ดินอล#ไทยช่วยไทย#คุณรอดเรารอด”ส่งมอบหน้ากากผ้าให้ลูกค้าตัวแทนร้านค้า-ดีลเลอร์และโรงพยาบาล ทั่วประเทศ

บริษัท อินนิแฟตโต้ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์ภายใต้แบรนด์ “คาร์ดินอล” จากประเทศสหรัฐอเมริกา เล็งเห็นถึงผลกระทบหลังจากประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส CORONA 2019 หรือ COVID-19 และถือเป็นวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยและทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจ ในการฝ่าฟันเพื่อจะก้าวพ้นภาวะนี้ไปให้ได้

บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “โครงการฟิล์มคาร์ดินอล#ไทยช่วยไทย#คุณรอดเรารอด” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดครั้งนีด้วยการส่งมอบหน้ากาก อนามัยแบบผ้า 2 ชั้น 3D Nano Fiber จำนวน 10,000 ชิ้นให้กับลูกค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ยังได้จัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้ยังสถานพยาบาล โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก, โรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้ จ.เชียงราย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง จ.เชียงราย, โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อนำไปสนับสนุนและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากหน้าการอนามัยแบบผ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือให้บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้และป้องกันไวรัสฯ

ทั้งยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจและสนับสนุนเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย เพื่อสนองนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดการสัมผัส และยังเป็นการลดความเสี่ยงด้วย

Previous «
Next »