• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงแก่โรงพยาบาล สู้วิกฤตโควิด-19

ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงแก่โรงพยาบาล สู้วิกฤตโควิด-19

สถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยหนัก และใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงตามไปด้วย ล่าสุด บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างนีเวีย และยูเซอริน ทบทวนงบประมาณที่เหลือจนถึงสิ้นปีอีกครั้งเพื่อดูความจำเป็น และตัดสินใจนำงบประมาณบางส่วนมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อช่วยเหลือ สถาณการณ์การแพร่ระบาดและช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน โดยได้ทำการบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Nasal, High Flow Oxygen Therapy) มาตรฐานโรงพยาบาล พร้อมอุปกรณ์การใช้งานจำนวน 10 เครื่อง โดยแบ่งบริจาคให้แก่สามโรงพยาบาล ดังนี้

  1. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวนสี่เครื่อง
  2. โรงพยาบาลราชวิถี จำนวนสี่เครื่อง
  3. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนสองเครื่อง

โดยเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงและอุปกรณ์การใช้งาน ได้ส่งถึงทั้งสามโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงเหล่านี้ จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้หายเป็นปกติได้มากขึ้น ยังผลให้จำนวนผู้ป่วยหนักมีจำนวนลดลง พวกเราชาวไบเออร์สด๊อรฟ ขอส่งแรงใจ เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านหายเป็นปกติได้ในเร็ววัน

เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีนับแต่การอุบัติของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก นีเวีย ยังคงมุ่งมั่นจัดโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสมทบทุนเพื่อการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนให้การสนับสนุนและบริจาคผลิตภัณฑ์นีเวีย ครีมตลับฟ้า และผลิตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความสะอาดและบำรุงผิวไปพร้อม ๆ กันให้แก่นักรบแถวหน้าหรือบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ล่าสุดกับการนำงบประมาณบางส่วนมาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง บริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในครั้งนี้เปรียบเสมือนอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความห่วงใยที่มีให้แก่ชุมชน โดยพร้อมที่จะสู้ร่วมกับคนไทยทุกคนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าที่เราจะชนะวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้อย่างแท้จริง

Previous «
Next »

Recent Posts