• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ARIN เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ARIN เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ภากร ปีตธวัชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ พล.ต.อ. วีระพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ บมจ. อรินสิริ แลนด์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. อรินสิริ แลนด์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในเขตภาคตะวันออก ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,080 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ARIN”

Previous «
Next »