• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอ.พี. ฮอนด้า มอบน้ำมันเครื่องมูลค่า 310,800 บาทให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอ.พี. ฮอนด้า มอบน้ำมันเครื่องมูลค่า 310,800 บาทให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มอบน้ำมันเครื่องมูลค่า 310,800 บาทให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อใช้ในกิจกรรม อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 ตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนทั่วประเทศตลอดเทศกาลปีใหม่นี้

Previous «
Next »