• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย แบ่งปันน้ำใจสมทบทุน ให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิอิออนประเทศไทย แบ่งปันน้ำใจสมทบทุน ให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สู้ภัยโควิด-19

คุณสุพร วัธนเวคิน (ขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 150,000 บาท ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดยสมทบทุนผ่านทางมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เสี่ยงเชิงรุก พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี (ที่สามจากซ้าย) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์วิชาญ ปาวัน (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้รับมอบ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ปัจจุบัน มูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขด่านหน้าของประเทศไทยให้สามารถเดินหน้าปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดครั้งนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

Previous «
Next »