• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ACG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ACG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 864 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ACG”

Previous «
Next »