• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • A&W มั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรการ

A&W มั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรการ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ พี่หมีรูทตี้อยากให้คุณลูกค้ามั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยตามมาตรการ ณ ร้าน A&W ทุกสาขา ถึงความปลอดภัย

  • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน
  • มีจุดบริการล้างมือทั้งเจลแอลกอฮอลล์ และอ่างล้างมือพร้อมสบู่
  • พนักงานของพี่หมีคอยทำความสะอาดให้อย่างสม่ำเสมอ
  • รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร
  • พนักงานของพี่หมีทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย

เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากใจพี่หมีรูทตี้ ในการใช้บริการทั้งทางหน้าร้าน หรือช่องทางเดลิเวอรี่ 4 ช่องทาง

พร้อมส่งตรงถึงคุณ แล้วรอกินแบบฟิน ๆ ด้วยเมนูคุณภาพจากเรา

ความอร่อยสไตล์อเมริกันต้องที่ A&W

STAY HOME AND STAY SAFE ENJOY!

Previous «
Next »

Recent Posts