• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • นิปปอนเพนต์มอบทุนการศึกษา

นิปปอนเพนต์มอบทุนการศึกษา

    นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2561 จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ณ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.สุขสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »