• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาต หนุนลูกค้า SME ทำระบบบัญชีเดียว ชี้เพิ่มโอกาสกู้ง่ายขึ้น เดินหน้าให้ความรู้ลูกค้าเพื่อธุรกิจโตยั่งยืน

ธนชาต หนุนลูกค้า SME ทำระบบบัญชีเดียว ชี้เพิ่มโอกาสกู้ง่ายขึ้น เดินหน้าให้ความรู้ลูกค้าเพื่อธุรกิจโตยั่งยืน

    ธนชาตเดินหน้าให้ความรู้ลูกค้า SME หนุนเข้าระบบบัญชีเดียว จัดทำงบการเงินโปร่งใส พร้อมจูงใจด้วยโปรโมชั่น ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 5% นาน 2 ปี ชี้โอกาส SME กู้ง่ายขึ้น ต่อยอดธุรกิจโตยั่งยืน สัมมนาอัดความรู้เฉพาะกลุ่มธุรกิจให้ลูกค้าได้ประโยชน์เต็มที่

    นายยุทธยง ศุทธรัตน์ Head of Commercial Banking ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากกรณีมาตรการ SME บัญชีเล่มเดียวของภาครัฐที่ออกเป็นกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME จัดทำบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนสถานะการเงินอย่างโปร่งใส ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไปนั้น ธนชาตเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SME เพราะจะได้ประโยชน์โดยตรง ทั้งการบริหารธุรกิจจะง่ายขึ้นเพราะเมื่อทำบัญชีอย่างเป็นระบบเพียงบัญชีเดียว สามารถวิเคราะห์ผลกำไร-ขาดทุนได้อย่างชัดเจน รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้เพื่อขยายกิจการเพิ่ม และเมื่อทำงบการเงินถูกต้องจะทำให้การวางแผนภาษีได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ SME เติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เพราะการทำบัญชีอย่างเป็นระบบจะสร้างความน่าเชื่อถือให้บริษัทรวมถึงตัวผู้บริหาร และขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจง่ายขึ้น

    ธนาคารธนชาตได้จัดโปรโมชั่นจูงใจให้ลูกค้า SME ที่ทำระบบบัญชีเดียว โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 5% นาน 2 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ยังจัดสัมมนาให้ความรู้ลูกค้าเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรฐาน SME บัญชีเดียวอย่างต่อเนื่อง โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมสรรพากร และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด มาให้ความรู้ซึ่งมีลูกค้าสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งหลังจากนี้มีแผนจะจัดสัมมนาเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นเชิญลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน และแนวทางการทำบัญชีคล้ายคลึงกันมาเข้าร่วม เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อีกทั้งให้ความรู้ด้านภาษี กฎหมายและงบการเงินที่สอดคล้องเหมาะสมให้แก่ธุรกิจนั้นๆ ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

    นายยุทธยงกล่าวด้วยว่า ธนาคารได้เตรียมบุคลากรที่เข้าใจข้อมูลธุรกิจของลูกค้าแบบเชิงลึก รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในการวางแผนได้ทุกขนาดธุรกิจ โดยสิ่งสำคัญคือต้องให้ความรู้การทำบัญชีอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการ SME อย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มแรก อาทิ เมื่อลูกค้าต้องการขยายวงเงิน พนักงานต้องพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องแผนการทำงบการเงินที่ถูกต้อง และดำเนินธุรกิจอย่างไรให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ เนื่องจากหากทำบัญชีถูกต้องและได้มาตรฐานแล้วโอกาสในการขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจจะง่ายขึ้น ซึ่งในขณะนี้ทุกธนาคารต่างให้ความสำคัญกับเรื่องระบบบัญชีเดียวเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อเพิ่มขึ้น

    สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา โทร. 1770 หรือเว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th และเฟซบุ๊ก Thanachart Bank

Previous «
Next »

Recent Posts