• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อ.ต.ก. เปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน จัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม” เพิ่มช่องทางจำหน่าย สร้างมาตรฐานสินค้าและราคาเพื่อผู้บริโภค

อ.ต.ก. เปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน จัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม” เพิ่มช่องทางจำหน่าย สร้างมาตรฐานสินค้าและราคาเพื่อผู้บริโภค

    นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน ให้เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตรคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสินค้าและราคาแก่ผู้บริโภค พร้อมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องจักสาน ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ณ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts