• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SME’s ผนึกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รุกการค้าออนไลน์ ร่วมงาน “Offline 2 Online Expo 2018”

SME’s ผนึกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รุกการค้าออนไลน์ ร่วมงาน “Offline 2 Online Expo 2018”

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้า “Offline 2 Online Expo 2018” ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวสู่การตลาดด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์ ในธีมหลัก “ของดีออนไลน์” สนับสนุนช่องทางการขายทุกมิติ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ที่ผ่านการพัฒนา นำเสนอสินค้าและบริการมาร่วมจัดแสดงในงาน ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ โดยมีกำหนดจะเดินสายจัดงานในเมืองหลักอีก 4 ครั้งที่ กรุงเทพมหานคร หาดใหญ่ อุดร และ โคราช ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม นี้

Previous «
Next »

Recent Posts