• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ที่ปรึกษา รมต.สาธารณสุข เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (AOC) รพ.วชิระภูเก็ต

ที่ปรึกษา รมต.สาธารณสุข เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (AOC) รพ.วชิระภูเก็ต

    นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชม ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแห่งใหม่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่ติดตั้งระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ หรือ AOC (Ambulance Operation Center) ในฐานะจังหวัดนำร่องพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุค 4.0

    โดยจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดแรกที่นำระบบ AOC มาใช้แบบเต็มรูปแบบ ครบทุกฟังก์ชั่น โดยจุดเด่นของระบบนี้คือ เจ้าหน้าที่บนรถพยาบาล สามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ที่โรงพยาบาลปลายทางได้ ผ่านระบบการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบต่อเนื่อง ปัจจุบัน (real time) ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแพทย์ไม่ต้องไปกับรถพยาบาล แต่จะคอยตั้งรับอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อเตรียมการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงที

    ในการนี้ นพ.กิตติศักดิ์ ได้แสดงความชื่นชมต่อวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาแพทย์ฉุกเฉินที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้ป่วยได้ในระดับที่น่าพอใจ พร้อมให้การเสนอแนะเพิ่มเติมว่า จะเป็นการดีหากสามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้กับสาธารณสุขส่วนท้องถิ่นได้

    นอกจากนี้ นพ.กิตติศักดิ์ และคณะผู้ติดตาม ยังถือโอกาสเยี่ยมชมหน่วยบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน ( Convenient Healthcare ) หรือ CHC ที่อาคารหลวงพ่อแช่ม 100ปีวชิระภูเก็ต ที่ช่วยเพิ่มทางเลือกและความสะดวกสบายให้ผู้รับบริการ และตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารศรีพัชรินทร์เพื่อทำเป็นศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอีกด้วย

Previous «
Next »