• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการ ก้าวสู่ industry 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ OPOAI มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการ ก้าวสู่ industry 4.0

    เมื่อเร็วๆ นี้ นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากขวา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ดำเนินกิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ต้มหน่อไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บรรจุปี๊บ กระป๋อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product) OPOAI ในปี 2560 จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ แผนงานที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการสร้างทีมงาน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ทำให้สามารถนำไปสร้างแผนงานอื่นๆ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของสถานประกอบการ โดยสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้คิดเป็นมูลค่า 8,891,244 บาท/ปี ซึ่งการเข้าเยี่ยมสถานประกอบการมีทีมงาน และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

Previous «
Next »