• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ซิตี้แบงก์ พาเที่ยว “นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ“ ฉลองครบรอบ 200 ปี ไทย-สหรัฐ

ซิตี้แบงก์ พาเที่ยว “นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ“ ฉลองครบรอบ 200 ปี ไทย-สหรัฐ

    ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเปิดนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย โดยนิทรรศการดังกล่าวได้จัดแสดงของขวัญพระราชทานจำนวนมาก ซึ่งของขวัญส่วนใหญ่ถูกนำมาจัดแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก อาทิ พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และฉลองพระองค์ครุย เสื้อคลุมปักทอง เป็นต้น

    ทั้งนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้ร่วมสับสนุนสถานฑูตสหรัฐอเมริกาในการจัดงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ หรือ “Great and Good Friends” โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยอัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 150 บาท และนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่แสดงบัตร 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง

    มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้ร่วมกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกา เปิดงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย โดยนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ หรือ “Great and Good Friends” เป็นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยืนยาวระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวอเมริกัน ซึ่งประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรลำดับแรกๆ ทั้งในด้านการค้า การศึกษา ด้านสาธาณสุข ร่วมถึงความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงการให้ความสำคัญของมิตรภาพระหว่างสองประเทศ อีกทั้งยังถือเป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์และเรื่องราวเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา

    มร. ทีบอร์ กล่าวต่อว่า ของขวัญส่วนใหญ่ถูกนำมาจัดแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกและมีสิ่งของจำนวนมากที่ถูกนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเช่นกัน โดยของขวัญเหล่านี้ ได้นำมาจากสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหลักสามแห่ง ได้แก่ สถาบันสมิธโซเนียน องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ (ซึ่งกำกับดูแลหอสมุดประธานาธิบดีทุกแห่ง) และหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา โดยนิทรรศการดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่

    โซนที่ 1 ช่วงรัชสมัยก่อนรัชกาลที่ 9 โซนจัดแสดงประวัติความเป็นมา เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ รวมถึงพระราชสาสน์ และของขวัญในช่วง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายท่าน อาทิ ฉลองพระองค์ครุย เสื้อคลุมปักทอง โดยมีต้นกำเนิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้ถูกส่งมอบให้แก่ผู้ที่มีตำแหน่งสำคัญในต่างประเทศ เพื่อเจริญความสัมพันธ์ทางการทูต รวมไปถึงศาสนวัตถุ และของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น

    โซนที่ 2 ช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 9 โซนจัดแสดงเครื่องถม ของขวัญพระราชทาน และประวัติความเป็นมาในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อาทิ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องสานย่านลิเภาต่างๆ เป็นต้น

    มร. ทีบอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ซิตี้แบงก์มีบทบาทในการสนับสนุนความสัมพันธ์ ไทยและสหรัฐอเมริกา มาโดยตลอดระยะเวลา 50 ปี ซึ่งซิตี้แบงก์เองเป็นหน่วยงานต่างชาติที่มีบริษัทแม่อยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2510 และการสนับสนุนงานนิทรรศการในครั้งนี้ถือเป็นพันธกิจหลักในด้านการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมาธนาคารซิตี้แบงก์เองได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ผ่านทางด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากรในองค์กร เพื่อเป็นพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆมากมาย อีกทั้งธนาคารซิตี้แบงก์ยังได้มีการสนับสนุนเงินบริจาคจำนวนมากผ่านทางมูลนิธิซิตี้ เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในประเทศไทย ส่งเสริมโอกาสทางด้านการเงิน ความรู้และพัฒนาอาชีพให้กับเยาวชนไทย อีกทั้งยังมีการดำเนินกิจกรรมทางสังคมจำนวนมาก

              

    อย่างไรก็ตาม งานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ หรือ “Great and Good Friends” ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยอัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 150 บาท และนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่แสดงบัตร 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง

    สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.greatandgoodfriends.com หรือ www.citi.co.th

Previous «
Next »