• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มอบรางวัล SET Thailand Junior & Cadet Open 2018

มอบรางวัล SET Thailand Junior & Cadet Open 2018

    ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส ร่วมมอบรางวัลในการแข่งขัน “SET Thailand Junior & Cadet Open 2018” แก่เยาวชนผู้เข้าแข่งขัน โดยมีเยาวชนไทย ดช. ภูเดช ปานฟือง ได้รางวัลอันดับที่ 3 Hopes Boys’ Singles รุ่น 12 ปี เยาวชนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเเห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ SET Star Junior Table Tennis ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะนักกีฬาเยาวชนให้ยกระดับฝีมือก้าวสู่ระดับมืออาชีพเเละระดับโลก

Previous «
Next »