• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อีซูซุมอบรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” แก่ 6 ทีมเยาวชนคนเก่ง

อีซูซุมอบรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” แก่ 6 ทีมเยาวชนคนเก่ง

    กลุ่มตรีเพชร โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร. นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 2 จากขวา) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ 6 ทีมเยาวชนคนเก่ง (รวม 12 คน) ที่ชนะการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “การศึกษายุคใหม่ประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

Previous «
Next »

Recent Posts