• Homepage
 • >
 • News
 • >
 • แคนนอน เปิดรับผลงานภาพถ่ายจากทั่วโลกในการประกวด New Cosmos of Photography 2018 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 เยน

แคนนอน เปิดรับผลงานภาพถ่ายจากทั่วโลกในการประกวด New Cosmos of Photography 2018 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 เยน

    บริษัทแคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพทุกเพศทุกวัยทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “New Cosmos of Photography 2018” โดยเปิดรับผลงานที่เป็นไฟล์ดิจิทัลทั้งภาพนิ่งและวิดีโอด้วย เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ๆ ลงทะเบียนร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์ global.canon/en/newcosmos ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

    การประกวดภาพถ่าย New Cosmos of Photographyในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 41 โดยหลังจากปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ในเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence Award) จำนวน 7 ราย และรางวัลชมเชยจำนวน 14 ราย จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) เพียงหนึ่งเดียวจากผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 7 ราย

    ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน พร้อมผลิตภัณฑ์แคนนอน อีกทั้งจะได้สิทธิ์แสดงนิทรรศการเดี่ยว ณ กรุงโตเกียว ในการประกวดปีหน้า ส่วนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลและได้แสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ประจำปีนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจ global.canon/en/newcosmos

รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize)

 • เงินรางวัลรวม1ล้านเยน (รวมรางวัล 200,000 เยนสำหรับรางวัลยอดเยี่ยม)
 • ของกำนัลที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก Canon
 • ได้จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณกรุงโตเกียวในปีถัดไป

รางวัลยอดเยี่ยม

 • เงินรางวัลรวม 200,000 เยน
 • จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
 • ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
 • จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

รางวัลชมเชย

 • เงินรางวัลรวม30,000เยน
 • จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
 • ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
 • จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

กติกาการสมัคร

 • สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านโฮมเพจของ New Cosmos of Photography คือ canon/en/newcosmos ภายในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เลือกสมัครเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • ส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ในรูปแบบพรินท์และทางออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ/ภาพยนตร์) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยชนะรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดรายการใดๆ มาก่อน หรือผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดที่ยังไม่ประกาศผลการตัดสิน
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดควรมีขนาด 1200 x 1600 พิกเซลขึ้นไป ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB ฟอร์แมตที่แนะนำคือ JPEG ความละเอียด 72 dpi ส่วนวิดีโอมีขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB รับเฉพาะฟอร์แมตMP4
 • ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลงาน
 • เปิดรับผลงานจนถึงวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 รับผลงานที่ประทับตราไปรษณีย์หรือส่งมอบแก่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในวันสุดท้ายของการส่งผลงาน ส่วนทางออนไลน์รับผลงานจนถึงเวลา 23.59 น.

 

Previous «
Next »