• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาตจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า SME “รู้จริงไม่มีพลาด มาตรการบัญชีเล่มเดียว”

ธนชาตจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า SME “รู้จริงไม่มีพลาด มาตรการบัญชีเล่มเดียว”

    ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดย นายยุทธยง ศุทธรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) Head of Commercial Banking จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า SME หัวข้อ “รู้จริงไม่มีพลาด มาตรการบัญชีเล่มเดียว” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าธุรกิจ SME ทั้งเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษี ผลกระทบจากการไม่ทำบัญชีเล่มเดียวและการตั้งรับมาตรการบัญชีเล่มเดียวของภาคธุรกิจ โดยมี นายกัมพล ทรัพย์ปรุง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นวิทยากร โดยมีลูกค้าเข้าร่วมฟังสัมมนาอย่างคึกคัก ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts