• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “เอส.ซี.เอส” มอบรองเท้าผ้าใบ Breaker ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก

“เอส.ซี.เอส” มอบรองเท้าผ้าใบ Breaker ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก

    นายวิษณุ วงศ์วีระนนท์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และ นางนงนุช ทองแดง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัท เอส.ซี.เอส มอบรองเท้าผ้าใบ Breaker จำนวน 217 คู่ ให้กับเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก โดยมี นายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร งานกลาง นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ และนายสิทธิชัย นุชัยเหล็ก ผู้อำนวยการส่วนสารนิเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการรับมอบ

    โดยรองเท้าผ้าใบจำนวน 217 คู่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะนำส่งมอบให้แก่ นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในโอกาสต่อไป

Previous «
Next »