• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไอคอนสยามร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา

ไอคอนสยามร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยาม จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้ลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา ระหว่างบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีจุดประสงค์ ในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษาร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทมาส ครุวัณณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทไอคอนสยาม จำกัด ( ที่ 4 จากซ้าย ) และนางณัฎฐ์พัชร์ พรหมโยธี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *