• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โอซีเอส กรุ๊ป–ฮาร์โรว์ ลงนามความร่วมมือตอกย้ำโรงเรียนนานาชาติไทยได้มาตรฐานโลก

โอซีเอส กรุ๊ป–ฮาร์โรว์ ลงนามความร่วมมือตอกย้ำโรงเรียนนานาชาติไทยได้มาตรฐานโลก

    กิตติ นครชัย (ที่ 2 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการ และ ชารอน ไวท์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ในเครือโอซีเอส กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ ลงนามความร่วมมือด้านงานบริหารจัดการอาคารในระดับสากลแบบครบวงจร (Integrated Facilities Management : IFM) กับ มร.นีล มอลลิสัน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และ มร.แมทธิว รีส (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ โดยมีทีมผู้บริหารจากเครือ โอซีเอส กรุ๊ป และโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน ถือเป็นความร่วมมือต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เพื่อสร้างมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก ทั้งเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย รวมถึงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts