• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • รฟท. ตั้งเป้าสงกรานต์นี้อุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟฯ ต้องเป็นศูนย์ แนะ 4 ข้อเตือนผู้ขับขี่ ผ่านจุดตัดกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ

รฟท. ตั้งเป้าสงกรานต์นี้อุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟฯ ต้องเป็นศูนย์ แนะ 4 ข้อเตือนผู้ขับขี่ ผ่านจุดตัดกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ

    การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดตัว “โครงการ 1+1=0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง” กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟฯ ตลอดจนให้ความรู้ด้านการขับขี่ผ่านจุดตัดรถไฟฯ พร้อมแนะผู้ขับขี่ 4 ข้อได้แก่ 1. หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร 2. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ 3. จอดรถห่างจากทางรถไฟไม่ต่ำกว่า 15 เมตร 4. สังเกตป้ายหยุด ป้าย “ระวังรถไฟ” และป้ายทรงสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนสีอำพันมีเครื่องจักรไอน้ำและรั้วกั้นให้หยุดรถและรอจนแน่ใจจึงจะขับผ่านไปได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยมี จุดตัดทั้งหมด 2,684 แห่ง โดย รฟท.ได้ตั้งเป้ารณรงณ์ให้ความรู้ผู้ขับขี่ผ่านจุดตัดเพื่อให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ภายใน 10 ปี นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 รฟท. จัดแผนอำนวยความสะดวก และปลอดภัย โดยเพิ่มตู้โดยสารของขบวนรถประจำ ตลอดจนเปิดขบวนรถพิเศษ ซึ่งรวมแล้วสามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ 120,000 คนต่อวัน รวมถึงจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย และศูนย์ความปลอดภัยในส่วนภูมิภาครวม 5 เขต และเพิ่มป้ายเตือนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานีทางผ่านที่ติดตั้งเครื่องกั้นถนนระบบอัตโนมัติ และเครื่องกั้นชนิดแผงกั้น ที่เป็นจุดเสี่ยง ควบคุมความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

    นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กลุ่มยุทธศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากในแต่ละปีจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟหลายครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกว่า 87% เกิดขึ้นบริเวณจุดตัด ประเภททางลักผ่าน และจุดตัดทางรถไฟที่ควบคุมด้วยเครื่องหมายจราจรเพียงอย่างเดียว โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุมีจำนวนลดลง แต่รฟท. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จึงได้จัด “โครงการ 1+1=0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง” กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยกำหนด ให้สถานีรถไฟ เป็นศูนย์รวมในการประสานงานให้ความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในชุมชน โรงเรียน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟฯ และความรู้ด้านการขับขี่ผ่านจุดตัดรถไฟฯ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการให้รถไฟและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการก่อสร้างรถไฟในอนาคตจำนวนมาก ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงข่ายทางรถไฟทั้งประเทศมีความยาวทั้งสิ้น 4,507 กิโลเมตร ตัดผ่านทั้งหมด 47 จังหวัด โดยมีจุดตัดระหว่างรถไฟและถนนทั้งสิ้น 2,684 จุด โดยแบ่งเป็น ทางต่างระดับ 406 จุด เครื่องกั้นถนนชนิดมีพนักงานควบคุม 440 จุด เครื่องกั้นถนนชนิดไม่มีพนักงานควบคุม 985 จุด ป้ายจราจร 226 จุด และทางลักผ่าน 621 จุด และคงเหลือที่อยู่ในแผนแก้ไขปรับปรุง 374 จุด

    นางสิริมา กล่าวต่อว่า เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะ บริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับรถยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รฟท. มีคำแนะนำในการข้ามจุดตัดทางรถไฟฯอย่างปลอดภัย ดังนี้

  1. หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายหรือเสียงสัญญาณระวังรถไฟหรือไม่ก็ตาม ต้องรอให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านหรือรถไฟวิ่งผ่านไปแล้ว จึงจะขับรถผ่านไปได้

  2. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ

  3. หากต้องการจอดรถ ต้องจอดรถในระยะไม่ต่ำกว่า 15 เมตรก่อนถึงทางรถไฟ

  4. หากเห็นป้ายสัญลักษณ์ ได้แก่ ป้ายหยุด ป้ายเตือนรูปกากบาท“ระวังรถไฟ” ป้ายทรงสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนสีอำพันมีเครื่องจักรไอน้ำและรั้วกั้น ให้ชะลอความเร็ว และดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟแล่นผ่านมา

    สำหรับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รฟท. จัดแผนอำนวยความสะดวก และปลอดภัยการเดินทางในช่วงเทศกาลส่งกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 สำหรับแผนอำนวยความสะดวก นอกจากขบวนรถประจำ 242 ขบวน รฟท. ยังเพิ่มตู้โดยสารของขบวนรถประจำแล้ว รฟท.ยังเปิดขบวนรถพิเศษในเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 2 ช่วง คือช่วงไปส่งระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน จำนวน 9 ขบวน รองรับผู้โดยสาร 12,500 คน และ เที่ยวกลับ ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน จำนวน 11 ขบวน รองรับผู้โดยสาร 15,500 คน ซึ่งรวมแล้วสามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ 120,000 คนต่อวัน สำหรับแผนความปลอดภัย รฟท. กวดขันพนักงานทุกฝ่ายให้อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย และศูนย์ความปลอดภัยในส่วนภูมิภาครวม 5 เขต และเพิ่มป้ายเตือนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานีทางผ่านที่ติดตั้งเครื่องกั้นถนนระบบอัตโนมัติ และเครื่องกั้นชนิดแผงกั้น ที่เป็นจุดเสี่ยง นางสิริมา กล่าวสรุป

    ทั้งนี้ รฟท. ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว“โครงการ 1+1=0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง” ตลอดจนจัดกิจกรรม ให้ข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับการขับรถผ่านจุดตัดรถไฟฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของรฟท. นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ รวมทั้งกิจกรรมลงพื้นที่เดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้ตราสัญลักษณ์บริเวณทางรถไฟแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เมื่อเร็วๆนี้ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02 220 4261 หรือสายด่วน 1690 หรือ www.railway.co.th และอีเมล์ pr.railway.srt@gmail.com

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *