• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • นิปปอนเพนต์ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

นิปปอนเพนต์ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

    นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (กลาง) ให้การต้อนรับ นายทรงไท สังขเวทัย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสพาคณะเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสีพ่นซ่อมรถยนต์และศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานสากล ณ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.สุขสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts