• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ARROW เสื้อเชิ้ตประหยัดไฟเบอร์ 5 “ใส่แล้วหล่อ ไม่ต้องรีด” เสื้อเชิ้ตชายแบรนด์แรก ที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่า “ไม่ต้องรีด”

ARROW เสื้อเชิ้ตประหยัดไฟเบอร์ 5 “ใส่แล้วหล่อ ไม่ต้องรีด” เสื้อเชิ้ตชายแบรนด์แรก ที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่า “ไม่ต้องรีด”

    บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาย แอร์โรว์ ขอแนะนำ เสื้อเชิ้ตประหยัดไฟเบอร์ 5 “ใส่แล้วหล่อ ไม่ต้องรีด” จาก ARROW เสื้อเชิ้ตชาย แบรนด์แรก ที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่า “ไม่ต้องรีด” ฉลากเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 คือเครื่องหมายรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ให้การรับรองความเรียบของผ้า และตะเข็บ ทำให้เสื้อที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 นี้ “ไม่ต้องรีด” ซึ่งในตลาดเสื้อเชิ้ตชายตอนนี้ มี ARROW เป็นแบรนด์แรกที่ได้รับฉลากนี้

       

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *