• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “ทิวลิป” มีโปร!!ลด 25% เลือกชุดเครื่องนอนทิวลิปเป็นของฝากวันสงกรานต์

“ทิวลิป” มีโปร!!ลด 25% เลือกชุดเครื่องนอนทิวลิปเป็นของฝากวันสงกรานต์

    ชุดเครื่องนอนทิวลิปเปิดตัวโปรโมชั่นรับสงกรานต์ “Tulip มีโปร! อยากช้อปฝากใคร ลดให้ 25%” ทุกรายการของสินค้ารุ่น Seamless (รุ่นไร้รอยต่อ) ทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ เว็บไซต์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตั้งแต่วันนี้ -20 เมษายน 2561 เท่านั้น ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โทรศัพท์ 02 870 8466-73 อีเมล info@tulip.co.th ตลอดจนติดตามข่าวสารและสั่งซื้อได้ที่ www.tulip.co.th หรือ Facebook: ชุดเครื่องนอนทิวลิป Tulip Bedding

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *