• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คลังพัสดุโรงพยาบาลยุคใหม่ ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาโดยเอสซีจี และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คลังพัสดุโรงพยาบาลยุคใหม่ ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาโดยเอสซีจี และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา (ที่ 3 จากขวา) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงานคลังพัสดุ(Intelligence Inventory Management System) ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการนำระบบ Digital Platform มาใช้พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อขยายการใช้งานจากภาคการผลิตเข้าสู่ภาคบริการในโรงพยาบาล พร้อมต่อยอดความรู้สู่การบริหารจัดการด้านงานคลังพัสดุให้มีความแม่นยำ เห็นถึงภาพรวมการจัดเก็บคลังพัสดุ ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Previous «
Next »

Recent Posts